Leggyakrabban előforduló ügyek

Ingatlan adásvételi szerződés

Ingatlan adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés alapján az eladó dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. Érdemes tudni: Ha az adásvételi szerződés tárgya ingatlan, a szerződést írásba kell foglalni. Tulajdonjog bejegyzésének csak közokirat, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye.

Ajándékozási szerződés

Ajándékozási szerződés

Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó dolog tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles. Érdemes tudni: Ha az adásvételi szerződés tárgya ingatlan, a szerződést írásba kell foglalni. Tulajdonjog bejegyzésének csak közokirat, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye.

Haszonélvezet alapítása

Haszonélvezet alapítása

Haszonélvezeti jogánál fogva a jogosult a más személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti. Érdemes tudni: Haszonélvezeti jog bejegyzésének csak közokirat, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye.

Bérleti szerződés

Bérleti szerződés

Bérleti szerződés alapján a bérbeadó meghatározott dolog időleges használatának átengedésére, a bérlő a dolog átvételére és bérleti díj fizetésére köteles. Érdemes tudni: A lakásbérleti szerződésre a polgári törvénykönyv szabályai mellett a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) szabályai az irányadók.

Időpontfoglalás