Miért érdemes válóperes ügyvédhez fordulni, ha felmerül Önben a válás gondolata? Egyrészt házasságot csak bíróság bonthat fel, így azon túl, hogy a házasság felbontására irányuló peres eljárás útvesztőiben – megfelelő jogi segítség nélkül – könnyen eltéved az ember, nem árt tisztában lenni, már a válási procedúra legelején, vagy akár azt megelőzően, hogy Önnek milyen jogai és kötelezettségei vannak a válás során, illetve, hogy milyen következményei lehetnek a házasság felbontásának az Ön és családja életére.

2018. január 1. napjával hatályba lépett az új polgári perrendtartásról szóló törvény, melynek – a házassági perek vonatkozásában – a legjelentősebb újítása a vagyonjogi kereset leválasztása a házassági perről. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy tilos a válóper és a vagyonjogi per összekapcsolása, ezeknek az egy perben történő elbírálása.

A családjog egy nagyon tág jogi fogalom. Ide sorolható a válóper, a vagyonmegosztás, a gyermekelhelyezés, a gyermektartásdíj, de az apasági vélelem megdöntése iránti peres és nemperes eljárás is.

Kérjen időpontot konzultációra! Jogi tanácsadás során választ kaphat többek közt arra, hogy mi az a közös vagyon, milyen összegű lehet a gyermektartásdíj, vagy, hogy hogyan tarthatja a kapcsolatot a külön élő, elvált szülő a gyermekével.

+36 30 350 3517

Időpontfoglalás
Leggyakrabban előforduló ügyek

Bár a családjog változatos és széles jogterület, a leggyakrabban előforduló ügyeim mégis az alábbiak:

Válóper

Válóper

Közös megegyezéses válás vagy tényállásos bontás

Gyermektartásdíj

Gyermektartásdíj

Gyermektartásdíj megállapítása, felemelése és leszállítása

Szülői felügyeleti jog rendezése

Szülői felügyeleti jog rendezése

Házastársi vagy élettársi kapcsolatból született gyermek esetében

Vagyonmegosztás

Vagyonmegosztás

Vagyonjogi per, házassági vagyonjogi szerződés, házassági közös vagyon megosztási szerződés

Szolgáltatásaim

Jogi tanácsadás

Jogi tanácsadás

Forduljon hozzám bizalommal, ha felmerült Önben a válás gondolata, vagy csak szeretne tisztában lenni jogaival, lehetőségeivel. A tanácsadás időtartama 1 óra, ennek keretében felmérjük az Ön lehetőségeit, és választ kaphat kérdéseire az Ön problémájával kapcsolatban.Konzultációra e-mailben,  telefonon vagy a honlap jobb felső sarkában tud időpontot egyeztetni.

Peren kívüli egyeztetés

Peren kívüli egyeztetés

Gyakran előfordul, hogy a felek a vitás kérdések tekintetében nem állnak olyan távol egymástól. Ilyenkor lehet segítségükre a válóperes ügyvéd, aki segíthet a feleknek, peren kívül közös nevezőre jutni. Az egyeztetés a vitás kérdésekről jellemzően a felek együttes jelenlétében és az ügyvéd közreműködésével/irányításával zajlik, amelynek során lehetőség van a jogvitát mindkét fél számára megnyugtató módon rendezni. Peren kívüli egyeztetésekre sor kerülhet irodámban, vagy akár azon kívül is.Ne a per legyen az első megoldás!

Peres képviselet

Peres képviselet

Előfordul, hogy a peren kívüli egyeztetések nem vezetnek eredményre, ilyenkor érdemes ügyvédhez fordulni, aki hatékonyan segít jogai érvényesítése érdekében. Házastársa akadályozza Önt a gyermeke láthatásában, vagy nem fizet tartásdíjat? Forduljon hozzám! A peres eljárás kezdetétől annak végéig határozott fellépéssel és felkészültséggel képviselem érdekeit.